Συλλογή Δωρεάν Λογισμικού Υποστηρικτικών Τεχνολογιών από το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας

Στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ μπορείτε να βρείτε δωρεάν εφαρμογές Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής τόσο για άτομα με διάφορες ανάγκες όσο και για επαγγελματίες. Όπως ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα του προγράμματος, οι Διαβάστε Περισσότερα…

Tips για Μαθητές με Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού

Η Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού (DCD) είναι μία εγγενής διαταραχή που Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού δυσκολίες τόσο στην αδρή όσο και στη λεπτή κινητικότητα (Dittrich & Tutt, 2008). Τα παιδιά με Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού συνήθως χαρακτηρίζονται ως αδέξια, καθώς η Διαβάστε Περισσότερα…

Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες-Δωρεάν Οδηγοί

  Creative Commons (Attribution 3.0) Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε οδηγούς για το πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τη διδασκαλία σε παιδιά με διάφορες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι σχεδιάστηκαν για το «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές Διαβάστε Περισσότερα…