Το Αλφάβητο της Αγγλικής Γλώσσας με Εικονογραφήματα (κατάλληλο για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες)

via pinterest Τα οπτικά βοηθήματα είναι ένας ευχάριστος τρόπος να βοηθήσουμε τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Kelly & Phillips, 2011; Mortimore, 2008). Πολλοί ειδικοί τονίζουν ότι αρκετοί μαθητές μαθαίνουν καλύτερα μέσω των οπτικών ερεθισμάτων (είναι visual learners) ενώ άλλοι μέσω Διαβάστε Περισσότερα…