Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες-Δωρεάν Οδηγοί

  Creative Commons (Attribution 3.0) Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε οδηγούς για το πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τη διδασκαλία σε παιδιά με διάφορες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι σχεδιάστηκαν για το «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές Διαβάστε Περισσότερα…