Τραυλισμός και Παιγνιοθεραπεία

Τραυλισμός Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή στη ροή της ομιλίας που έχει ως χαρακτηριστικό την επανάληψη φθόγγων , συλλαβών ή λέξεων, επιμηκύνσεις φθόγγων και μπλοκαρίσματα ήχων. Αναπτυξιακά, ο τραυλισμός εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά ηλικίας 2 με 6 ετών και δεν Διαβάστε Περισσότερα…

Υλικό για τις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας

    Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας (ΟΕΕΔΡΟ) προσφέρει δωρεάν υλικό για τον τραυλισμό. Όπως ενημερωνόμαστε από το αντίστοιχο φυλλάδιο, το οποίο έχει κυκλοφορήσει από την Stuttering Foundation και έχει μεταφραστεί από την ΟΕΕΔΡΟ,  ο τραυλισμός είναι μία Διαβάστε Περισσότερα…

Πώς βοηθά ο δάσκαλος το παιδί που τραυλίζει

Όλα τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι πολύ ‘απασχολημένα’ με τη διαδικασία της γλωσσικής τους ανάπτυξης και είναι φυσικό να κάνουν λάθη στην ομιλία τους. Όταν αρχίζουν έντονες δυσχέρειες στη ροή της ομιλίας και συνοδεύονται από πολλές επαναλήψεις ή επιμηκύνσεις Διαβάστε Περισσότερα…