Δωρεάν Eκπαιδευτικό Yλικό Eνάντια στη Ρητορική του Μίσους στο Διαδίκτυο (Εγκεκριμένο από το Υπ. Παιδείας)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SELMA ενάντια στη Ρητορική του Μίσους στο Διαδίκτυο.
Το SELMA (από το αγγλικό ακρωνύμιο Social Emotional Learning Mutual Awareness) είναι ένα πρόγραμμα 5 χωρών (Βέλγιο, Ελλάδα, Βρετανία,  Δανία και Γερμανία) με στόχο -μεταξύ των άλλων- την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και  την αμοιβαία ευαισθητοποίηση για τη ρητορική του μίσους στο διαδίκτυο.
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το εγχειρίδιο του SELMA με  διδακτικά σενάρια και δραστηριότητες, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας
 
 
Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός MSc,
εκπ. Παιγνιοθεραπεύτρια